«Теміржол жөндеу» ЖШС

ЖОЛ МАШИНАЛАРЫ

machines

ТЕМІРЖОЛ ТӨСЕУ
КРАНДАРЫ
14

БІРЛІК

УК 25-18, УК 25-9, КЖУ-571, УК-25/25

(рельс-шпалды торды бөлшектеу және төсеу)

machines

МОТОРЛЫ
ПЛАТФОРМАЛАР
27

БІРЛІК

МПД, МПД-2, МПК

(рельс-шпалды тордың пакеттерін тарту)

machines

ЭЛЕКТРБАЛЛАСТЫРУ
МАШИНАЛАРЫ
6

БІРЛІК

ЭЛБ-4

(балластау кезінде жолды көтеру)

machines

ХОППЕР-ДОЗАТОР
ВАГОНДАР
442

БІРЛІК

55-76 және 55-76М модельдер

(қиыршықтасты тасымалдау және жолды балластау)

machines

БАЖ
ПЛАТФОРМАЛАР
350

БІРЛІК

Біріздендірілген алмалы-салмалы жабдық

(рельс-шпалды торды тасымалдау)

machines

БАЛЛАСТЫ ЖОСПАРЛАУШЫЛАР
МЕН ТАРАТУШЫЛАР
3

БІРЛІК

ПБР-01, USP 2005SW

(жаңа төгілген балласты жоспарлау және қайта бөлу)

machines

ТҮЗЕТУ-ОРАУ-ӘРЛЕУ
МАШИНАЛАРЫ
6

БІРЛІК

ВПО-3000

(түзету, таптау және өңдеу, балластты нығыздау)

machines

ТҮЗЕТУ-ТИЕУ-ТҮСІРУ
МАШИНАСЫ
1

БІРЛІК

ВПРС-03

(жолды бойлық және көлденең пішіндерде және жоспарда түзету)

machines

ТҮЗЕТУ-ТИЕУ-ТҮСІРУ
МАШИНАЛАРЫ
2

БІРЛІК

Duomatic 08-32U

(жолды бойлық және көлденең пішіндерде және жоспарда түзету)

machines

ӘМБЕБАП ЖҮК
КРАНДЫ ДРЕЗИНАЛАР
2

БІРЛІК

ДГКУ, МПТ

(қызметкерлерді, шағын механикаландыру құралдары мен құрал-саймандарды тасымалдау)

machines

ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН
АВТОГРЕЙДЕРЛЕР
12

БІРЛІК

GR-215, Д3-98, SEM-19

(алаңдар мен еңістерді жоспарлау және бейіндеу, топырақты тегістеу және орнын ауыстыру)

machines

ШЫНЖЫР ТАБАНДЫ
БУЛЬДОЗЕРЛЕР
13

БІРЛІК

ДЭТ-250, SHANTUI

(топырақтың немесе басқа да жыныстардың қозғалысы және оларды игеру)

machines

ҚЫЗМЕТТІК
ВАГОНДАР
46

БІРЛІК

ЦМВ ҮЛГІСІ

(персонал мен командалық құрамды тасымалдау)

machines

РЕЛЬСОФРЕЗЕРЛІК
СТАНОК
1

БІРЛІК

PRV-250

(ескі жылдық рельстер басының жұмыс бейінін қалпына келтіру)

machines

РЕЛЬСТІ ДӘНЕКЕРЛЕУ
МАШИНАСЫ
1

БІРЛІК

К-100

(тұрақты жағдайда рельстерді дәнекерлеу түйісуі)

АВТОЖОЛ МАШИНАЛАРЫ

machines

ФРОНТАЛДЫ
АВТОТИЕГІШТЕР
16

БІРЛІК

ZL-50

(топырақ пен құрылыс материалдарының орнын ауыстыру)

machines

АВТОМОБИЛЬ
КРАНДАРЫ
9

БІРЛІК

XCMG-QY25K

(құрылыс материалдарын көтеру және орнын ауыстыру)

machines

АВТОБУСТАР, ВАХТАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬДЕР,
САМОСВАЛДАР
51

БІРЛІК

КАМАЗ АВТОКӨЛІГІ БАЗАСЫНДА

(вахталық бригадаларды тасымалдау, құрылыс материалдарын тасымалдау)

machines

РЕСАЙКЛЕР
(АСФАЛЬТ РЕГЕНЕРАТОРЫ)
1

БІРЛІК

BOMAG MPH600

(тозған асфальтты қайта өңдеу, асфальт жабынын шұңқырмен жөндеу)

machines

ГУДРОНАТОР
АВТОМОБИЛІ
1

БІРЛІК

КАМАЗ АВТОКӨЛІГІ БАЗАСЫНДА

(тұтқыр материалдарды жол бетіне біркелкі түсіру)

machines

БИТУМ ТАСЫМАЛДАЙТЫН
ТЕРМОЦИСТЕРНА
3

БІРЛІК

КАМАЗ АВТОКӨЛІГІ БАЗАСЫНДА

(битумды қысқа мерзімді сақтау және жол жұмыстары орнына дейін тасымалдау)

machines

МҚТ ЖҮК
АВТОМОБИЛІ
4

БІРЛІК

«САДКО NEXT» АВТОКӨЛІГІ

(жүк-жолаушылар тасымалы, кран-манипуляторлық қондырғымен тиеу)

machines

ТАС ЖОЛҒА
АСФАЛЬТ ТӨСЕУШІ
3

БІРЛІК

BOMAG BF800C

(асфальт-бетон және битумоминеральды қоспалар дайындау)

machines

ТАНДЕМДІ ЕКІ РЕТТІ
АСФАЛЬТ КАТОГЫ
3

БІРЛІК

BOMAG BW161 AD-50

(автомобиль жолдарының негіздерін қабат-қабат тығыздау)

machines

ПНЕВМО ДӨҢГЕЛЕКТІ
КАТОК
3

БІРЛІК

BOMAG BW161 AD-50

(автомобиль жолдарының негіздерін қабат-қабат тығыздау)

machines

ҚҰРАМДАСТЫРЫЛҒАН
ВИБРОКАТОК
3

БІРЛІК

BOMAG BW151 AC-50

(автомобиль жолдарының негіздерін қабат-қабат тығыздау)

machines

АСФАЛЬТОБЕТОН
ЗАУЫТЫ
2

БІРЛІК

ӨНІМДІЛІК 160 ТОННА/САҒ

(асфальт-бетон және битумоминеральды қоспалар дайындау)

machines

ЖОЛ-ҚҰРЫЛЫС
ЗЕРТХАНАСЫ
2

БІРЛІК

20-40' КОНТЕЙНЕРЛЕР БАЗАСЫНДА

(құрылыс материалдарын зерттеу және жол төсемін сараптау)